Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew ZP.042.3.2019

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie nr 573458-N-2019 z dnia 12 lipca 2019 r. (format pdf).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ): SIWZ z dnia 12 lipca 2019 r. (format zip).

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ: Pismo z dnia 19 lipca 2019 r. dotyczące odpowiedzi na zapytania oraz zmiany terminu składania ofert (format pdf).

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540150210-N-2019 z 19 lipca 2019 r. (format pdf).

Informacja z art. 86 ust. 5: Informacja z dnia 24 lipca 2019 r. - zestawienie ofert (format pdf).

Informacja o wyniku postępowania: Informacja z dnia 31 lipca 2019 r. o wyborze ofert najkorzystniejszych (format pdf).

Informacja o wyniku postępowania w Części nr 4: Informacja z dnia 3 września 2019 r. o unieważnieniu postępowania w Części nr 4 (format pdf).