Porządek obrad XI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 16 lipca 2019 r.

Porządek obrad XI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 16 lipca 2019 r.

W porządku obrad przewiduję:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) przystąpienia Miasta i Gminy Pleszew do spółki "Zakład Gospodarki Odpadami" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach,
  b) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja źródeł światła wewnątrz budynków Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie",
  c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2032,  zalącznik 1, załącznik 2
  d) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019,
  e) wniesienia aportu do Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie,
  f) zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy położonych w Pleszewie przy ul. Fabrycznej.
 4. Zamknięcie obrad.