Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew ZP.271.12.2019

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie nr 573895-N-2019 z dnia 15 lipca 2019 r. (format pdf).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ): SIWZ do postępowania z dnia 15 lipca 2019 r. (format zip).

Informacja o zmianie SIWZ: Informacja z dnia 17 lipca 2019 r. o zmianie SIWZ (format pdf) oraz zmieniony załącznik nr 6 do SIWZ (format docx).

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540150246-N-2019 z dnia 19 lipca 2019 r. (format pdf).

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT! Termin upływa 26 lipca 2019 r. o godzinie 12:00.

Informacja o zapytaniach oraz odpowiedzi na nie: Pismo z dnia 23 lipca 2019 r. ws. odpowiedzi na zapytania (format pdf).

Informacja z art. 86 ust. 5: Infomacja z dnia 26 lipca 2019 r. - zestawienie ofert (format pdf).

Informacja o wyniku postępowania: Informacja z dnia 3 września 2019 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej (format pdf).