Zarządzenie Nr 131/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lipca 2019

Zarządzenie Nr 131/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lipca 2019 w sprawie: podniesienia kapitału i wniesienia przez Miasto i Gminę Pleszew aportu rzeczowego do majątku Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Pobierz dokument - format pdf