Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew ZP.271.13.2019

Ogłoszenie o zamówieniu na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków użyteczności publicznej i innych obiektów na terenie 6 gmin Powiatu Pleszewskiego na rok 2020" - ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dn. 17.07.2019 r. - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ z załącznikami nr 1-7 - format zip

Załącznik nr 8 do SIWZ - klucz publiczny - plik ASC

Załącznik nr 9 do SIWZ - ID postępowania - plik pdf

UWAGA !  SIWZ została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ - dokument zamieszczony dn. 06.08.2019 r. - format pdf

Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy po zmianach - format pdf

Zmiana treści SIWZ - dokumenty zamieszczone dn. 12.08.2019 r. - format zip

Informacje z otwarcia ofert - dokument zamieszczony dn. 20.08.2019 r. - format pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dokument zamieszczony dn. 30.08.2019 r. - format pdf