Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew ZP.042.4.2019

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie nr 575031-N-2019 z dnia 17 lipca 2019 r. (format pdf).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ): SIWZ z dnia 17 lipca 2019 r. (format zip).

Informacja o zapytaniu oraz odpowiedź na nie: Pismo z dnia 23 lipca 2019 r. ws. odpowiedzi na zapytanie (format pdf).

Informacja z art. 86 ust. 5: Informacja z dnia 26 lipca 2019 r. o złożonych ofertach (format pdf).

Informacja o wyniku postępowania: Informacja z dnia 31 lipca 2019 r. o wyborze ofert najkorzystniejszych (format pdf).