Zawiadomienie OS.6220.11.2018.MCh13 z dnia 19.07.2019

Burmistrz Miasta  i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 19.07.2019r. została wydana decyzja Znak 6220.11.2018.MCh13 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn  "Zmianie sposobu użytkowania budynku cieplarni na budynek inwentarski wraz z przebudową fundamentu pod silos", na działce 45, AM 21, obręb 0017 Pacanowice.

Pobierz dokument - format pdf