Zarządzenie Nr 136/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lipca 2019

Zarządzenie Nr 136/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lipca 2019 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Pobierz dokument - format pdf