Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew nr ZP.042.5.2019

Ogłoszenie o zamóweniu na "Budowę drogi gminnej nr 628559P w Sowinie" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 01.08.2019 r. - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ z załącznikami - format zip

UWAGA !  SIWZ została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Wyjaśnienia treści SIWZ - dokument zamieszczony dn. 7.08.2019 r. - format pdf

Informacje z otwarcia ofert - dokument zamieszczony dn. 19.08.2019 r. - format pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dokument zamieszczony dn. 28.08.2019 r. - format pdf