Zarządzenie Nr 147/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 sierpnia 2019

Zarządzenie Nr 147/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 sierpnia 2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf