Zarządzenie Nr 149/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 sierpnia 2019

Zarządzenie Nr 149/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 sierpnia 2019 w sprawie: zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf