Zarządzenie Nr 155/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 sierpnia 2019

Zarządzenie Nr 155/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 sierpnia 2019 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2019 roku.

Pobierz dokument - format pdf