Zarządzenie Nr 166/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 września 2019

Zarządzenie Nr 166/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 września 2019 w sprawie utworzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf