Zarządzenie Nr 123/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 lipca 2019

Zarządzenie Nr 123/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 lipca 2019 w sprawie udzielenia Panu Januszowi Lewandowskiemu dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie pełnomocnictwa do realizacji obowiązków dotyczących wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Pobierz dokument - format pdf