Zarządzenie Nr 125/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 lipca 2019

Zarządzenie Nr 125/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 lipca 2019 w sprawie udzielenia Pani Dorocie Bystrzyckiej dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie pełnomocnictwa do realizacji obowiązków dotyczących wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Pobierz dokument - format pdf