Zarządzenie Nr 168/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 września 2019

Zarządzenie Nr 168/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 września 2019 w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o udzielnie z budżetu Miasta i Gminy Pleszew pożyczek dla właścicieli nieruchomości budujących na terenie Miasta i Gminy Pleszew przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Pobierz dokument - format pdf