Zarządzenie Nr 170/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 września 2019

Zarządzenie Nr 170/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 września 2019 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wydanie dla pojazdu nalepki oznaczającej rodzaj paliwa wykorzystywanego do ich napędu tj. energią elektryczną, wodorem, gazem ziemnym skroplonym, gazem ziemnym sprężonym, umieszczonej na przedniej szybie pojazdu.

Pobierz dokument - format pdf