Protokół nr IX/2019 z IX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 18.06.2019

Protokół nr IX/2019 z IX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 18.06.2019 r.