Protokół nr X/2019 z X Sesji Rady Miejskiej z dnia 03.07.2019

Protokół nr X/2019 z X Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 03.07.2019 r.