Protokół nr XI/2019 z XI Sesji Rady Miejskiej z dnia 16.07.2019

Protokół nr XI/2019 z XI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 16.07.2019 r.