Zarządzenie Nr 179/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 września 2019

Zarządzenie Nr 179/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf