Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew ZP.271.15.2019

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 13.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz na spłatę zobowiązań" - ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dn. 20.09.2019 r. - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ z załącznikami nr 1-6, 8 i 9 - format zip

Załącznik nr 7 do SIWZ - Klucz publiczny - plik ASC

UWAGA !  SIWZ została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Wyjaśnienia treści SIWZ - dokument zamieszczony dn. 10.10.2019 r. - format pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ - dokument zamieszczony dn. 14.10.2019 r. - format pdf

Informacje z otwarcia ofert - dokument zamieszczony dn. 23.10.2019 r. - format pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dokument zamieszczony dn. 08.11.2019 r. - format pdf