Uchwała nr XII/93/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Uchwała nr XII/93/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zwolnienia wicedyrektora od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz

Pobierz dokument - format pdf