Zarządzenie Nr 181/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 września 2019

Zarządzenie Nr 181/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 września 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf