Zarządzenie Nr 160/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2019

Zarządzenie Nr 160/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2019 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2020 rok

Pobierz dokument - format pdf