Zarządzenie Nr 186/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2019

Zarządzenie Nr 186/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2019 r. w sprawie: podniesienia kapitału i wniesienia przez Miasto i Gminę Pleszew aportu rzeczowego do majątku Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf