Zarządzenie Nr 184/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 września 2019

Zarządzenie Nr 184/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych.

Pobierz dokument - format pdf