Zawiadomienie OS.6220.1.5.2019.MCh z dnia 02.10.2019

Zawiadamia się, zgodnie z art. 10 § oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2018.2096 ze zm), że zebrano wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Montaż nowych urządzeń w istniejącej hali obróbki cieplnej, centralnego systemu filtracji chłodziwa i odciągu wiórów oraz zadaszenie drogi pomiędzy halą obróbki cieplnej i centrum logistyki dla potrzeb zakładu Famot-Pleszew" na działce nr 2452/2, obręb 0001 Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf