Zarządzenie Nr 196/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 października 2019

Zarządzenie Nr 196/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 października 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 147/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Pobierz dokument - format pdf