Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew ZP.271.16.2019

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew w okresie zimy 2019/202" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 21.10.2019 r. - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ z załącznikami - format zip

Informacje z otwarcia ofert - dokument zamieszczony dn. 29.10.2019 r. - format pdf

Informacja o unieważnieniu Części V - dokument zamieszczony dn. 4.11.2019 r. - format pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert - dokument zamieszczony dn. 13.11.2019 r. - format pdf