Zarządzenie Nr 206/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 października 2019

Zarządzenie Nr 206/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 października 2019 w sprawie powołania Komisji do spraw wyceny zdemontowanych lamp oświetlenia ulicznego z ul.Parkowej w Lenartowicach oraz ul. Św. Ducha w Pleszewie dla potrzeb ewidencji księgowej.

Pobierz dokument - format pdf