Zarządzenie Nr 207/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 października 2019

Zarządzenie Nr 207/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 października 2019 w sprawie: ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Pobierz dokument - format pdf