Zarządzenie Nr 204/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 października 2019

Zarządzenie Nr 204/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 października 2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy  Pleszew dla jednostek oświatowych na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf