Zarządzenie Nr 208/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2019

Zarządzenie Nr 208/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2019 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok

Pobierz dokument - format pdf