Uchwała nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie : Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf