Wykaz z dnia 04.11.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie pod budowę obiektu budowlanego na okres do 3 lat nieruchomość o pow. 0. 4659 ha położoną w Pleszewie, stanowiącą działkę nr 3605/13, KW KZ1P/00036484/0 będącą własnością Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf