Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew ZP.271.19.2019

Ogłoszenie o zamówieniu na "Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew w okresie zimy 2019/2020 - Część V" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 08.11.2019 r. - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ z załącznikami - format zip

UWAGA !  SIWZ została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Informacje z otwarcia ofert - dokument zamieszczony dn. 18.11.2019 r. - format pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dokument zamieszczony dn. 25.11.2019 r.- format pdf