Zarządzenie Nr 229/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 listopada 2019

Zarządzenie Nr 229/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 listopada 2019 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich dofinansowania w 2019.

Pobierz dokument - format pdf