Porządek obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 14 listopada 2019 r.

Porządek obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 14 listopada 2019 r.

W porządku obrad przewiduję:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2032  zał1 , zał.2  objasnienie
    b) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.
  4. Zamknięcie obrad.