Zarządzenie Nr 236/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2019

Zarządzenie Nr 236/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2019 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 - 2032.

Pobierz dokument - format pdf 
Pobierz załączniki - format zip 
Pobierz uzasadnienie - format pdf