Uchwała nr XIV/133/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 listopada 2019 r.

Uchwała nr XIV/133/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2032

Pobierz dokument - format pdf 
Pobierz załącznik 1 - format pdf
Pobierz załącznik 2 - format pdf