Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew ZP.271.21.2019

Ogłoszenie o zamówieniu na "Zakup imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew w roku 2020" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 20.11.2019 r. - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ z załącznikami - format zip

UWAGA !  SIWZ została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Informacje z otwarcia ofert - dokument zamieszczony dn. 28.11.2019 r. - format pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dokument zamieszczony dn. 3.12.2019 r. - format pdf