Zarządzenie Nr 232/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2019

Zarządzenie Nr 232/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2019 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok

Pobierz dokument - format pdf