Zarządzenie nr 22/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach z dnia 22.11.2019

Zarządzenie nr 22/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach z dnia 22.11.2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Pobierz plik - format pdf