Zarządzenie Nr 247/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 grudnia 2019

Zarządzenie Nr 247/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 grudnia 2019 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Pobierz dokument - format pdf