Wystąpienie pokontrolne WK-0911/21/2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 listopada 2019

Wystąpienie pokontrolne WK-0911/21/2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 listopada 2019 o wynikach kompleksowej kontroli gospodarki finansowej.

Pobierz dokument - format pdf