Wykaz z dnia 09.12.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w dzierżawę na  okres  do 10 lat  grunt o łącznej pow. 0.3513 ha położony w Pleszewie, stanowiący działki nr 914, 917, 918, 921, 922, 925, 926, 929 o pow. 0.1747 ha, KW KZ1P/00038833/6 będący własnością Miasta i Gminy Pleszew i część działki nr 898/2 o pow. 0.1766 ha, KW KZ1P/00033775/6  będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta i Gminy Pleszew ark m.33, zabudowany budynkiem Domu Kultury o pow. użytkowej 1015,31 m2.

Pobierz dokument - format pdf