Protokół nr XIII/2019 z XIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 24.10.2019 r.

Protokół nr XIII/2019 z XIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 24.10.2019 r.