Protokół nr XIV/2019 z XIV Sesji Rady Miejskiej z dnia 14.11.2019 r.

Protokół nr XIV/2019 z XIV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 14.11.2019 r.