Zarządzenie Nr 250/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 grudnia 2019

Zarządzenie Nr 250/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 grudnia 2019 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok

Pobierz dokument - format pdf